UUDISED E-POSTI TEEL

Juhul kui soovid olla kursis meie uudiste ja kuumade pakkumistega, sisesta oma e-posti aadress ja vajuta OK.

UUDISED E-POSTI TEEL

Juhul kui soovid olla kursis meie uudiste ja kuumade pakkumistega, sisesta oma e-posti aadress ja vajuta OK.

Kasutustingimused

1. TINGIMUSTES KASUTATUD MÕISTED

ETTEVÕTE – SIA Optic Guru, registreerimisnumber 50103179811, juriidiline aadress: Mednieku iela 21/23, Ogre, LV – 5001.

 

INTERNETIPOOD – ETTEVÕTTE poolt käigus hoitav interneti veebisait www.outletoptika.lv, millel on võimalik osta KAUPA;

 

KAUP – INTERNETIPOES pakutavad kaubad ja teenused;

 

KLIENT – isik, kes soovib osta või on ostnud Kaupu;

 

TINGIMUSED – käesolevad Internetipoe kasutustingimused, mis moodustavad distantslepingu KASUTAJA ja ETTEVÕTTE vahel;

 

POLIITIKA - ETTEVÕTTE poolt kindlaks määratud privaatsus- ja isikuandmete kaitse poliitika dokument, mille leiate siit.

 

2. ÜLDTINGIMUSED

2.1.        TINGIMUSED reguleerivad KAUPA ja selle kättetoimetamist puudutavaid õigussuhteid KLIENDI ja ETTEVÕTTE vahel.

KLIENDI registreerumine INTERNETIPOES ja/või ostude sooritamine kinnitab KLIENDI nõustumist TINGIMUSTEGA.

 

2.2.        KLIENDIL on keelatud avaldada kolmandatele isikutele INTERNETIPOE kasutaja ligipääsuandmeid. KLIENT on informeeritud ja nõustub, et kõik tegevused, mis on tehtud INTERNETIPOES ja mille tegemisel on kasutatud KASUTAJA ligipääsuandmeid, on KASUTAJALE siduvad ja neid käsitletakse KASUTAJA poolt tehtuna.

 

2.3.        ETTEVÕTE kohustub täitma ja järgima oma PRIVAATSUS- JA ISIKUANDMETE KAITSE POLIITIKAT.

 

3. KAUBA TELLIMINE JA TASUMISE KORD

3.1.        Informatsioon KAUBA ja selle hinna kohta on antud INTERNETIPOES vastava KAUBA juures. Kauba ja kättetoimetamise hinnad kehtivad KAUBA tellimise hetkel. ETTEVÕTTEL on õigus igal ajal oma äranägemise järgi muuta INTERNETIPOES näidatud hindu ja muudatused ei puuduta juba tehtud ja tasutud tellimusi.

 

3.2.        Hinnad on antud eurodes (EUR) ja sisaldavad käibemaksu (KM). Kättetoimetamise hinnad on näidatud KAUBA hinnast eraldi.

 

3.3.        KLIENT tellib INTERNETIPOES kõigepealt KAUBA. Tellimus paigutatakse ostukorvi. KLIENDIL on võimalus jätkata muude KAUPADE valimist enne tellimuse eest tasumist.

 

3.4.        Tellimuse tegemise hetkel tuleb KLIENDIL ära näidata KAUBA kättesaamise viis ja aadress.

 

3.5.        KLIENDIL tuleb kaupade ja nende kättetoimetamise eest tasuda, kasutades ühte INTERNETIPOES näidatud arveldusviisi.

 

3.6.        KAUBA tellimus loetakse tehtuks ja see muutub KLIENDILE ja ETTEVÕTTELE siduvaks hetkel, mil ETTEVÕTE on saanud tasu KAUBA ja selle kättetoimetamise eest.

 

3.7.        Pärast tellimuse kättesaamist saadab ETTEVÕTE tellimuse kinnituse KLIENDI antud e-posti aadressile.

 

3.8.        Pärast seda, kui ETTEVÕTE on kätte saanud kogu tasu KAUBA ja selle kohaletoimetamise eest, toimetab ETTEVÕTE tellitud KAUBA KLIENDI nimetatud üleandmiskohta. KLIENDI jaoks on siduvad valitud KAUBA tarnija tingimused (näiteks: tööaeg; aeg, mille jooksul kaup tuleb välja võtta jne). Tasu kohaletoimetamise eest ja kohaletoimetamise aeg sõltuvad valitud kohaletoimetamise viisist.

 

3.9.         Juhul kui KLIENT on tellimise hetkel valinud ettemaksuarve, on arve jõus ja kuulub tasumisele hiljemalt 10 päeva jooksul alates arve saatmise päevast. Tasumise hetkeks loetakse hetk, mil ETTEVÕTE on saanud kätte raha KAUBA ja selle kohaletoimetamise eest.

 

3.10.        KAUPA valides kinnitab KLIENT, et tal on kompetentse silmaarsti või optometristi retsept, millel on ära näidatud KAUBA vajalikud omadused. KLIENT tellib KAUBA kooskõlas nõustava silmaarsti või optometristi retsepti või juhistega. ETTEVÕTE ei vaheta välja KAUPA, mille KLIENT on tellinud valesti või ilma vastava retseptita.

 

4. KAUBA KOHALETOIMETAMINE

4.1.        KAUBA kohaletoimetamise eest võidakse ette näha tasu, mis sõltub valitud kohaletoimetamisviisist ja üleandmiskohast. Kohaletoimetamise tasu, juhul kui see on ette nähtud, näidatakse ära KAUBA tellimise hetkel, pärast üleandmiskoha määramist.

 

4.2.        KAUBA kohaletoimetamine toimub ainult pärast täielikku tasumist KAUBA ja selle kohaletoimetamise eest.

 

4.3.        Kullerteenuse valimisel kohustub KLIENT esitama üleandmiskoha täpsed ja täielikud andmed (sh uksekood, korrus, hoone õige sissepääs, kui neid on mitu jms). ETTEVÕTE ei vastuta kohaletoimetamistähtajast mittekinnipidamise eest, juhul kui selle põhjus on KLIENDI esitatud mittetäielikud või ebatäpsed andmed.

 

4.4.        Olenemata kohaletoimetamise viisist kohustub KLIENT enne KAUBA vastuvõtmist kontrollima, kas KAUBA pakend on terve ja kahjustusteta. Juhul kui märgatakse pakendi kahjustust või muid mittevastavusi, tuleb KLIENDIL need tarnedokumendil ära märkida ja teatada sellest ETTEVÕTTELE.

 

4.5.        Juhul kui ETTEVÕTE sellisel juhul ei saa tagada KLIENDILE tellitud KAUPA, on ETTEVÕTTEL õigus KLIENDI nõusoleku korral tarnida KLIENDILE teine KAUP võrdväärse hinna eest.

 

4.6.        ETTEVÕTTEL on õigus KAUPA mitte tarnida, juhul kui KLIENT ei ole täielikult tasunud KAUBA ja selle kohaletoimetamise eest ning ka juhul, kui KLIENT ei ole täielikult tasunud eelnevalt tellitud KAUPADE ja nende kohaletoimetamise eest.

 

5. KAUBA ABONEERIMINE

5.1.        KLIENDIL on võimalus tellida INTERNETIPOES KAUPA teatud perioodiks ette ja tasuda järelmaksuga. Sel juhul jõustub KAUBA tellimus pärast seda, kui ETTEVÕTE on tasumiseks määratud tähtajal saanud esimese osamakse KAUPADE eest.

 

5.2.        KAUPADE aboneerimise korral kohustub KLIENT tasuma tellimuse järgi, see tähendab tegema edasisi makseid KAUPADE eest.

 

5.3.       KLIENDIGA arveldamine toimub automaatses maksesüsteemis veebilehel e-rekini.lv, kus KLIENDIL endal tuleb teha kõik vajalikud toimingud. KLIENT nõustub, et ETTEVÕTTEL ja nimetatud e-arvete süsteemil on õigus KLIENDILT kinni pidada kokkulepitud tasu KAUPADE aboneerimise eest.

 

5.4.        Pärast seda kui KLIENT on tellinud KAUPADE aboneerimise ja tasunud esimese osamakse, toimetab ETTEVÕTE KLIENDILE esimese osa tellitud KAUPADEST. ETTEVÕTE toimetab KLIENDILE iga järgmise osa KAUPADEST vastavalt KLIENDI graafikule.

 

5.5.        KAUPADE aboneerimise korral sõlmitakse ETTEVÕTTE ja KLIENDI vahel tähtajatu KAUBA aboneerimise leping, kuid nii ETTEVÕTTEL kui ka KLIENDIL on õigus ühepoolselt loobuda KAUBA edasisest tarnimisest ja on õigus distantsleping ühepoolselt ja ilma eraldi põhjuseta lõpetada, teatades sellest kirjalikult (sealhulgas e-posti teel) teisele poolele vähemalt 10 päeva ette. KLIENDIL on õigus peatada KAUBA aboneerimine 3-kuiseks perioodiks igal kalendriaastal, teatades sellest ETTEVÕTTELE ette vähemalt 10 päeva enne järjekordset (plaanitud) KAUBA tarnimise päeva.

 

5.6.        Juhul kui KLIENT oma distantslepingust tulenevaid maksekohustusi ei täida või ei täida neid nõuetekohaselt, on ETTEVÕTTEL õigus anda vajalikud andmed KLIENDI ja tema tehtud KAUBA tellimuse kohta enda valitud võlgade sissenõudmisega tegelevale ettevõttele tasumisega viivitatud maksete sissenõudmiseks koos võimalusega paigutada KLIENDI andmed avalikesse võlgnike andmebaasidesse.

 

6. TAGANEMISÕIGUS

6.1.        Taganemisõigust võivad kasutada vaid need KLIENDID, kes on tarbijad.

 

6.2.        Tarbija võib kasutada taganemisõigust ja ühepoolselt taganeda ostulepingust 14 päeva jooksul alates KAUBA (KAUBA osa) kättesaamise päevast (teatades sellest ETTEVÕTTELE).

 

6.3.        Juhul kui tarbija kasutab teenust „KAUBA aboneerimine”, on tarbijal õigus loobuda saadud KAUBAST ja nõuda vastava KAUBA eest tasutud summa tagastamist ka pärast Tingimuste punktis 5.5. nimetatud taganemisõiguse tähtaja lõppemist, juhul kui peetakse kinni kõigist järgmistest tingimustest:

 

a) KAUBA pakendit ei ole avatud ja see ei ole vigastatud,

 

b) KAUPA ei ole kasutatud ega vigastatud,

 

c) ETTEVÕTE saab vastava KAUBA kätte 14 päeva jooksul alates taganemisõiguse kasutamise teate saamise päevast.

 

6.4.        Juhul kui tarbija soovib kasutada taganemisõigust, tuleb tal saata ETTEVÕTTELE täidetud taganemisõiguse kasutamise vorm või e-kiri aadressil info@outletoptika.lv, näidates ära tarbija isikuandmed, kontaktandmed, soetatud KAUBA nimetuse, KAUBA ostusumma, tarbija pangaarve numbri ja teate KAUBA ostulepingust taganemise kohta.

 

6.5.        Taganemise korral tagastab ETTEVÕTE KAUBA eest tasutud rahasumma hiljemalt 14 päeva jooksul alates taganemisõiguse kasutamise teate saamisest ning KAUBA ja muu vajaliku teabe saamisest.

 

6.6.        Tarbija kohustub 14 päeva jooksul pärast kirjaliku taganemisavalduse saatmist toimetama KAUBA ETTEVÕTTELE (juhul kui tarbija oli KAUBA eelnevalt kätte saanud). ETTEVÕTTEL on õigus mitte tagastada tarbijale viimase poolt KAUBA eest tasutud rahasummat, kuni tarbija ei ole toimetanud KAUPA ETTEVÕTTELE.

 

6.7.        KAUPA on soovitatav tagastada täieliku ja terve pakendiga. KAUP tuleb tagastada postisaadetisega või toimetada see ETTEVÕTTE juriidilisele aadressile ning tagasisaatmise kulud katab tarbija.

 

6.8.        Taganemisõiguse kasutamise korral vastutab tarbija KAUBA väärtuse vähenemist eest, juhul kui KAUPA on kasutatud sellisel viisil, mis ei ole kooskõlas heausksuse põhimõttega, muuhulgas kasutatud muul viisil, kui see oleks olnud vajalik KAUBA omaduste või toimivuse väljaselgitamiseks.

 

6.9.        Taganemisõigust ei saa kasutada õigusaktides sätestatud juhtudel. Näiteks ei saa taganemisõigust kasutada individuaaltellimuse alusel valmistatud kontaktläätsede puhul (näiteks toorilised, astigmaatilised, multifokaalsed läätsed).

 

7. PRIVAATSUS

7.1.        Kõiki INTERNETIPOES sisestatud  isikuandmeid kaitstakse ETTEVÕTTE määratud POLIITIKA kohaselt ning kooskõlas Läti Vabariigi ja Euroopa Liidu privaatsust ja isikuandmete kaitset puudutavate õigusaktidega.

 

7.2.        Registreerudes INTERNETIPOES ja/või kasutades INTERNETIPOODI, väljendab KLIENT sel viisil nõustumist või jätkab nõustumise väljendamist sellega, et:

 

a) KLIENT on tutvunud käesolevate TINGIMUSTEGA ja POLIITIKAGA;

 

b) ETTEVÕTE töötleb vastava KLIENDI isikuandmeid käesolevates TINGIMUSTES ja POLIITIKAS määratud raamides ja ulatuses;

 

c) KLIENT kinnitab, et on informeeritud ja nõustub oma isikuandmete üleandmisega isikuandmete operaatoritele, kes ETTEVÕTTE nimel või ülesandel tagavad teenuse osutamist (näiteks, Kauba tarnijale ja kullerile, Kauba väljastamiskohale, maksete töötlemise äriühingutele jne).

 

8. LÕPPTINGIMUSED

8.1.        KAUBALE kehtib standardne tootja garantii, kui see on ette nähtud.

 

8.2.        KLIENDIL on 24 kuu jooksul alates KAUBA kättesaamise päevast õigus esitada nõue lepingu tingimustele mittevastava KAUBA kohta.

 

8.3.        Esitades tootjale või ETTEVÕTTELE nõude KAUBA mittevastavuse kohta lepingu tingimustele, lisab KLIENT nõudeavaldusele tehingut tõendava dokumendi koopia.

 

8.4.        ETTEVÕTE koostab arved elektrooniliselt ja need kehtivad ilma allkirjata. Arved saadetakse INTERNETIPOES registreeritud ja KLIENDI antud e-posti aadressile.

 

8.5.        Juhul kui KLIENT ei täida TINGIMUSI või ei täida neid nõuetekohaselt, ei pea kinni õigusaktide nõuetest, on tekitanud kahju ETTEVÕTTELE või kolmandatele isikutele, on ETTEVÕTTEL õigus loobuda KLIENDILE teenuste osutamisest, KAUBA tarnimisest, keelata KLIENDILE ligipääs INTERNETIPOELE ning ka tellimused ühepoolselt tühistada.

 

8.6.        Kõik intellektuaalse omandi õigused INTERNETIPOELE ja sellesse paigutatud sisule kuuluvad ainuüksi ETTEVÕTTELE.

 

8.7.        Kõik vaidlused, mis tekivad ühelt poolt KLIENDI ja teiselt poolt ETTEVÕTTE või Kauba tarnija vahel, kuuluvad kõigepealt lahendamisele läbirääkimiste teel või TINGIMUSTE ja Läti Vabariigi, Euroopa Liidu õigusaktide kohaselt.

 

 

****************

 

Kõigi, käesolevaid kasutustingimusi puudutavate küsimuste, päringute ja kommentaaride korral palume meiega ühendust võtta kirjutades e-posti aadressil info@opticguru.lv.